Rozwód – kiedy, z orzeczeniem czyjej winy i jak zakończyć małżeństwo?

by redakcja
Rozwód

Rozwód według art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego to następujący pomiędzy małżonkami trwały i zupełny rozkład pożycia. Rozwiązania małżeństwa można dochodzić w sądzie. Jakie są jego opcje i wiążące się z nimi skutki?

Kiedy można wnieść pozew o rozwód?

Zgodnie z zapisami Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego aby uzyskać rozwód trzeba udowodnić, że rozkład pożycia w małżeństwie jest trwały i zupełny, a więc małżonków nie łączą jakiekolwiek więzi – zarówno psychiczne jak i fizyczne, a także gospodarcze.

Statystyki

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2021 roku największą liczbę rozwodów zanotowano w województwie Mazowieckim, a najmniejszą w województwie Opolskim. W porównaniu z latami 1999-2005 znacząco wzrosła liczba rozwodów wśród małżeństw bez dzieci (ze średnio 14 000-20 000 do nawet 30 000 rocznie). Wśród małżeństw z jednym dzieckiem można zauważyć podobną tendencję w ilości rozwodów na przestrzeni lat (ok 20 000 rocznie).

Eksperci podają, że w Polsce rozwodzi się średnio jedno na trzy małżeństwa rocznie.

Możliwe opcje rozwodu

Postępowanie rozwodowe w wielu przypadkach daje nadzieję na “lepsze jutro”. W trakcie rozprawy sądowej rolą sądu jest ustalenie, że pomiędzy małżonkami nie ma więzi świadczącej o trwającym związku. Równie często co rozwody na podstawie konfliktu, udzielane są rozwody “za porozumieniem”, kiedy to między małżonkami nie ma żadnych cech świadczących o wspólnym pożyciu i nie ma najmniejszych szans, by związek ten odbudować.

  • rozwód bez orzekania o winie – najszybszy i najtańszy sposób zakończenia małżeństwa,
  • rozwód z orzekaniem o winie:
    • rozwód z winy jednego małżonka – udzielany z powództwa jednej strony, która jest w stanie udowodnić, że rozkład pożycia nastąpił wyłącznie z winy drugiej osoby,
    • rozwód z winy obydwojga małżonków – udzielany wówczas, gdy nawet pomimo powództwa jednej strony, sąd uzna, że rozkład pożycia nastąpił z winy obu stron, nawet wówczas, gdy przyczynienie do rozwodu będzie wynosiło odpowiednio: 90% i 10%,
    • rozwód bez orzeczenia o winie żadnego z małżonków – pomimo powództwa o rozwód z orzekaniem o winie sąd może orzec o rozpadzie małżeństwa bez wskazania winnego i dzieje się tak zazwyczaj w przypadkach, gdy rozpad pożycia wynika z okoliczności, na które małżonkowie nie mają wpływu, np. bezpłodności czy choroby psychicznej.

Jakie mogą być skutki orzeczenia rozwodu ze wskazaniem winnego?

Pomimo ogólnego poczucia sprawiedliwości podczas orzeczenia rozwodu z winą małżonka, istnieje kilka skutków, które może nieść za sobą takie postępowanie. Należy do nich między innymi konieczność zwrotu przez winnego kosztów sądowych, a także kosztów zastępstwa procesowego dla drugiej strony postępowania. Warto zwrócić uwagę także na to, że osoba, która została uznana za niewinną rozpadu pożycia małżeńskiego może dochodzić od eksmałżonka dożywotnich alimentów mających na celu wyrównanie jego dotychczasowej stopy życiowej. Możliwość taka ustaje w momencie śmierci jednego z eksmałżonków lub ponownego zawarcia związku małżeńskiego przez osobę wnoszącą o takie alimenty.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie obojga małżonków, zazwyczaj żaden z nich nie jest w orzeczeniu kończącym zobowiązany do zwrotu kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego. Rozwód taki daje także możliwość wniesienia pozwu o alimenty, ale możliwe jest to tylko wówczas, gdy wykaże, że na skutek rozwodu żyje w niedostatku.

Prawomocny wyrok w sprawie o rozwód i apelacja

Wyrok w sprawie o rozwód staje się prawomocny po 7 dniach od jego ogłoszenia, pod wyjątkiem, że żadna ze stron nie złoży wniosku o jego uzasadnienie. Apelację od wyroku można złożyć w ciągu 14 dni od doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem i składa się ją do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji.

Dowiedz się więcej na radcasilski.pl

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz