Odpady przemysłowe – jak prawidłowo je utylizować?

by redakcja serwisu

Rozwój przemysłu wpłynął na poprawienie jakości naszego życia, jednak wiąże się to również ze zwiększeniem ilości generowanych odpadów. Od 2012 roku każda firma, która je produkuje, jest zobowiązana do ich odpowiedniego zagospodarowania. Może to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem zewnętrznej firmy. Jak jednak prawidłowo utylizować śmieci przemysłowe? Podpowiadamy.

Czym są odpady przemysłowe?

Są to śmieci, które powstały w wyniku działalności gospodarczej. Z tego powodu nie można ich też całkowicie uniknąć. Można do nich zaliczyć odpady z energetyki, hutnictwa czy powstałe w warsztatach samochodowych i zakładach budowlanych.

Szczególnie ostatnia kategoria jest na tyle obszerna, że w 2001 roku zostało wydane specjalne rozporządzenie. Grupuje ono odpady przemysłowe w aż dwadzieścia kategorii. Każda z nich charakteryzuje się innymi cechami, źródłem powstawania czy składnikami, które określają stopień ich szkodliwości.

Można wymienić takie rodzaje, jak przeróbki ropy naftowej, odpady procesów termicznych czy wynikających z przetwarzania drewna. Z tego powodu wywóz odpadów przemysłowych w Końskich jest niezbędny, aby prawidłowo je utylizować. Niektóre z nich mogą być groźne dla środowiska.

Jak zabezpieczać odpady przemysłowe?

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przestrzegania prawa, które jest na nie nakładane w zakresie zarządzania śmieciami. Odpady należy przechowywać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach, na których widnieją specjalne kody. Całość powinna znajdować się pod zadaszeniem. Jeżeli firma nie jest w stanie wygospodarować miejsca do ich składowania, musi podjąć współpracę z zakładem zewnętrznym i zlecić odbiór takich śmieci. Daje to pewność, że zostaną one zutylizowane w odpowiedni i bezpieczny dla środowiska sposób.

Firmy specjalizujące się w wywozie i niszczeniu odpadów przemysłowych powinny jednak spełniać kilka zasad. Wybrane przedsiębiorstwo musi posiadać ważne certyfikaty, które upoważniają je do utylizacji śmieci. Po wykonanej usłudze powinno również wystawić dokument, który potwierdza ich odbiór. Dzięki temu klient ma pewność, że usługi takich firm są przejrzyste i zgodne z normami prawa.

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz