Konserwacja zabytków krok po kroku

by redakcja serwisu
zabytki

Konserwacja budynku wykonana przez profesjonalistów nada mu piękny wygląd i sprawi, że będzie wyglądał dostojnie jak sprzed lat. Co należy wykonać, aby krok po kroku uzyskać zgodę na konserwację zabytków?

Renowacja obiektów zabytkowych – obowiązki właściciela zabytku

Coraz częściej można spotkać się z adaptowaniem budynków zabytkowych w Poznaniu. Jest to związane z niszczejącymi starymi nieruchomościami, które wymagają modernizacji. Przy okazji dostosowania budynku do aktualnych potrzeb mieszkańców wykonuje się także prace konserwacyjne zabytków w Poznaniu i wielu innych miastach.

Często właściciele zabytków zapominają przy pracach renowacyjnych, że starsze budynki, aby mogły być poddane konserwacji, potrzebują odpowiedniej zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku nieuzyskania zgody właściciel nieruchomości musi się liczyć z karą od 500 złotych do 500 000 złotych.

Renowacja obiektów zabytkowych – co należy zrobić przed renowacją zabytku?

Oprócz uzyskania zgody na remont zabytkowej nieruchomości właściciel musi wpisać obiekt do rejestru zabytków. Takiego wpisu dokonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków w urzędzie lub na odpowiedni wniosek. Po udzieleniu wpisu właściciel budynku jest zobowiązany do licznych czynności związanych z utrzymaniem nieruchomości.

Jest to przede wszystkim zagospodarowanie budynku, wykonywanie remontów i przebudowy w ograniczonym zakresie. Po wykonanych formalnościach należy ubiegać się o zgodę na prowadzenie prac remontowych.

Renowacja obiektów zabytkowych – co zrobić, aby remont doszedł do skutku?

Po uprzednio uzyskanej zgodzie na prowadzenie robót i uzyskanym wpisie do rejestru zabytków należy postarać się o pozwolenie na budowę. Dopiero po tych wszystkich formalnościach można wynająć specjalistów do remontu zabytków.

Takimi specjalistami jest kadra profesjonalistów z firmy Renor. Zajmują się oni nie tylko konserwacją zabytków, ale także modernizacją pomieszczeń handlowych oraz budynków użyteczności mieszkańców miasta Poznań.

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz