Wzór użytkowy – jak rozpocząć proces jego rejestracji?

by redakcja serwisu
rejestracja patentu

Patenty zapewniają najsilniejszą ochronę prawną. Jeśli stworzyliśmy coś, co chcemy chronić, najlepiej udać się do Urzędu Patentowego i zarejestrować nasz wzór użytkowy. Dlaczego warto rejestrować wzór użytkowy?

Co to jest wzór użytkowy?

Patenty to najsilniejsza ochrona prawna dla twórców. Opatentować można wynalazek, czyli techniczne rozwiązanie danego problemu. Wzór użytkowy w Warszawie pozwala zastrzec proste konstrukcje, o ile wynikają wprost ze stanu techniki. Rozwiązanie dotyczy kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci. Przykładem może być igła do szycia.

Wzór użytkowy wymaga, aby w dacie pierwszeństwa był nowy i cechował się charakterem technicznym. Na wzór użytkowy udzielane jest prawo ochronne, upoważniające właściciela do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie kraju. Czas trwania prawa ochronnego na wzór użytkowy wynosi od 6 do 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

Jak zarejestrować wzór użytkowy?

Prawo do rejestracji wzoru użytkowego, na przykład rejestracja logo, przysługuje twórcy. W przypadku współautorstwa, obaj twórcy mają prawo rejestracji. Jeżeli stworzenie wzoru odbędzie się w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, wówczas prawo ochronne należy się pracodawcy. Ochrona prawa wzoru użytkowego rozpoczyna się z dniem wydania przez Urząd Patentowy prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy. Warunkiem zgłoszenia wzoru użytkowego jest opłacenie wniosku, załączeniem rysunku wzoru użytkowego, opis jednego rozwiązania oraz opis istotnych cech technicznych z zastrzeżeniem rozwiązań, jak również opis przedmiotu składającego się części funkcjonalne. Wniosek podlega opłacie w wysokości 550 zł opłaty jednorazowej plus 50% jeśli zgłaszane jest więcej niż jedno rozwiązanie. Wysyłając zgłoszenie w wersji elektronicznej ponosimy opłatę w wysokości 500 zł. Wzory użytkowe podlegają także opłacie stałej za ochronę w wysokości: 250 zł za pierwsze trzy lata ochrony. Za czwarty okres ochronny (9 i 10 rok) opłata wynosi 1100 zł.

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz