Inspektor nadzoru terenów zieleni — jakie powinien mieć kwalifikacje?

by redakcja serwisu
nadzor terenow zielonych

Obecnie wiele inwestycji prowadzi się w pobliżu terenów zielonych. Wówczas bardzo często konieczna jest kontrola przebiegu poszczególnych prac przez inspektora nadzoru terenów zieleni. Osoba taka kontroluje również inwentaryzację dendrologiczną, czy sposób zabezpieczenia drzew na terenie budowy. Musi mieć więc odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić zgodność realizacji z projektem oraz przepisami i normami prawnymi. Jakie powinna mieć kwalifikacje? Podpowiadamy.

Inspektor nadzoru terenów zieleni — czym się zajmuje?

Inspektor nadzoru terenów zieleni w Gdańsku zajmuje się obsługą inwestycji, które są związane z terenami zielonymi. Taki specjalista tworzy ekspertyzy na poszczególnych etapach prac, a także dokumentację opisową, rysunkową i fotograficzną. Jego pomoc jest nieoceniona zarówno w fazie przedprojektowej, projektowej jak i wykonawczej. Do jego zadań należy również kontrola zgodności projektu z wymogami przepisów prawa budowlanego a także ochrony środowiska. Takie osoby bardzo często współpracują również z innymi specjalistami ochrony przyrody takimi jak ornitolodzy czy mykolodzy.

Jakie wykształcenie musi mieć inspektor nadzoru terenów zieleni?

Projektowanie terenów zieleni w Gdańsku bardzo często towarzyszy inwestycjom na terenach zielonych. W takich miejscach najczęściej pracują inspektorzy nadzoru terenów zieleni. Osoby takie muszą mieć ukończony specjalny kurs, który dedykowany jest jedynie niektórym grupom absolwentów szkół wyższych. W takich zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które mają tytuł magistra architektury krajobrazu, ogrodnictwa, ochrony środowiska lub pokrewnych kierunków związanych z leśnictwem, lub rolnictwem. Dodatkowo muszą mieć już minimum 3 lata praktyki w budowie terenów zieleni, w tym rok w wykonawstwie. Osoby dysponujące wyłącznie tytułem inżyniera z kolei muszą posiadać minimum 5 lat stażu w branży. Technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu kurs może skończyć dopiero po ośmiu latach pracy.

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz