Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą zakażoną koronawirusem?

by redakcja

Kluczową sprawą jest odpowiedź na pytanie, czy nasz kontakt z osobą zakażoną był bliski czy przelotny. Od tego zależy, jak dalej powinniśmy się zachować. Kolejna rzecz, to uważne obserwowanie swojego samopoczucia.

Jeśli nasz kontakt był bliski, co oznacza przebywanie w pobliżu osoby zakażonej w odległości mniejszej niż 2 metry i dłużej niż 15 minut (np. podczas rozmowy w zamkniętym pomieszczeniu) lub też, gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą zakażoną (np. poprzez podanie ręki lub dotknięcie zużytej chusteczki), to istnieje spore prawdopodobieństwo, że zakaziliśmy się nowym koronawirusem.

Co powinniśmy zrobić po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem?

  • poinformować sanepid, poprzez wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną specjalnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej rządowej stronie internetowej: www.gov.pl/koronawirus.
  • zostać w domu do momentu otrzymania decyzji o nałożeniu kwarantanny (informacja ta przekazywana jest obecnie za pośrednictwem automatycznego powiadomienia telefonicznego).
  • po otrzymaniu powiadomienia o kwarantannie należy pobrać i zainstalować obowiązkową aplikację o nazwie „Kwarantanna domowa” (informacje na jej temat znajdziesz TUTAJ).

Uwaga! Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w sytuacji, gdy jeden z domowników odbywa kwarantannę, pozostali nie są już automatycznie nią obejmowani! Dzieje się tak dopiero po potwierdzeniu u jednego z domowników aktywnego zakażenia nowym koronawirusem (na podstawie pozytywnego wyniku badania laboratoryjnego).

Oczywiście, w razie wystąpienia niepokojących objawów mogących świadczyć o rozwijającej się infekcji należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu, a w przypadku gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i pojawienia się bardzo groźnych objawów – np. bardzo wysokiej gorączki i poważnych problemów z oddychaniem – należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe.

Co jeszcze warto wiedzieć o kwarantannie

  • Jeśli nie wystąpią u ciebie objawy choroby, to twoja kwarantanna kończy się po upływie 10 dni.
  • Jeśli wykonany przez ciebie test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 będzie miał negatywny wynik (a więc wykaże brak zakażenia), to wtedy automatycznie kończysz kwarantannę.
  • Jeśli okaże się, że jesteś zakażony nowym koronawirusem, co potwierdzi pozytywny wynik odpowiedniego badania laboratoryjnego, to wtedy zostaniesz objęty obowiązkową izolacją domową, a pozostali domownicy obowiązkową kwarantanną.
  • Informując swojego pracodawcę o rozpoczęciu kwarantanny (telefonicznie lub mejlowo) nie trzeba okazywać żadnych dokumentów (zaświadczenia z sanepidu albo eZLA – elektronicznego zwolnienia lekarskiego). Wszelkie związane z tym formalności powinien za nas załatwić Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jeśli jednak zdarzy się, że w systemie informatycznym ZUS nie będzie informacji dla pracodawcy o twojej kwarantannie, to w ciągu 3 dni od jej zakończenia musisz wypełnić i złożyć specjalne oświadczenie o jej odbyciu, na podstawie którego zostaną załatwione związane z nią formalności i rozliczenia. Oświadczenie takie powinno zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, dzień rozpoczęcia i zakończenia obowiązkowej kwarantanny i podpis.

Więcej szczegółowych, aktualnych informacji na temat kwarantanny, izolacji, zasad bezpieczeństwa oraz innych ważnych kwestii związanych z epidemią COVID-19 można znaleźć na rządowej stronie gov.pl/koronawirus.

Na koniec warto dodać, że w sytuacji, gdy nasz kontakt z osobą zakażoną nie był bliski, lecz tylko przelotny i w bezpiecznej odległości (większej niż 2 m), zwłaszcza na otwartym powietrzu, to w praktyce ryzyko zakażenia jest niewielkie. W takim przypadku nie trzeba poddawać się kwarantannie! Należy jednak uważnie obserwować swój stan zdrowia i oczywiście przez cały czas stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii (dystans społeczny, dezynfekcja, maseczki, wietrzenie pomieszczeń, etc.).


Vik, zdrowie.pap.pl; Foto: PAP/ M.Kmieciński

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) / Centrum Informacyjnego Rządu (CIR)

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz