Rząd proponuje Pakt Społeczny dla ratowania gospodarki

by redakcja
Pakiet antykryzysowy, czyli działania z zakresu zdrowia i gospodarki wprowadzane jeszcze podczas pandemii – to pierwszy etap wdrażania Paktu Społecznego, czyli rodzaju umowy miedzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców w obrębie Rady Dialogu Społecznego, którą ratyfikuje rząd. W przyszłości pakt ma objąć również prawo pracy, gospodarkę, zdrowie i naukę – informuje Prawo.pl.

Premier Mateusz Morawiecki, jak dowiedział się serwis Prawo.pl, ma dziś ogłosić działania rządu do świąt Bożego Narodzenia, a w najbliższym czasie – także zasady dla firm z poszczególnych branż, po spełnieniu których firmy te będą mogły powrócić do „względnej normalności”.

Jak mówi cytowany przez Prawo.pl Andrzej Radzikowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, „udało się nam ustalić, że prace nad Paktem Społecznym będą toczyły się dwuetapowo: w pierwszej kolejności zajmiemy się pakietem antykryzysowym, czyli działaniami w zakresie zdrowia i gospodarki, a w dalszej, już po zakończeniu pandemii, skoncentrujemy się na prawie pracy, gospodarce, zdrowiu i nauce”.

Zdaniem Andrzeja Radzikowskiego, cytowanego przez Prawo.pl, OPZZ będzie zabiegał o uwzględnienie w pakcie społecznym kwestii najważniejszych z perspektywy związku, czyli równowagi między pracodawcami a pracownikami, wprowadzenia emerytur stażowych oraz podniesienia zasiłku dla bezrobotnych, tak, aby był on świadczeniem godnym, a nie symbolicznym.

Według ekspertów cytowanych przez serwis Pakt Społeczny ma stanowić pewnego rodzaju remedium na skutki aktualnego kryzysu epidemicznego. „Składa się on z dwóch części: rozwiązań, które należy pilnie wprowadzić oraz tych wprowadzanych w długofalowej perspektywie” – mówi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

W jej opinii należy dążyć do większej partycypacji budżetu w obciążeniach ponoszonych przez pracodawców, chociażby poprzez przejęcie przez FUS wynagrodzenia chorobowego pracowników już po 14 dniu niezdolności do pracy, a nie jak obecnie dopiero po 33 dniu. Również sami pracodawcy opowiadają się za takim rozwiązaniem. Analogiczna reguła obowiązuje już w odniesieniu do pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia.


Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/kadry/pakt-spoleczny-propozycje-pracodawcow-i-zwiazkowcow,504622.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz