Utylizacja ziemi – na czym polega?

by redakcja serwisu

Wywóz ziemi jest częstą praktyką przy robotach drogowych czy pracach we własnym ogródku. Często jednak wynikają trudne do przewidzenia sytuacje, które zmuszają klienta do utylizacji zanieczyszczonego gruntu. Na czym polega utylizacja ziemi?

Utylizacja ziemi jako element bezpieczeństwa

Przy pracach, takich jak wykopy dla deweloperów czy stawianie fundamentów pod nowe bloki mieszkalne gleba, która otacza teren placu budowy, zanieczyszcza się. Podobnie dzieje się z elementami gruzu, który został po różnych pracach, na przykład budowanie kanalizacji czy burzenie budynku. Takie odpady najczęściej występują w postaci gleby bądź ziemi i kamieni, które zanieczyszczają się substancjami ropopochodnymi lub też metalami ciężkimi. Jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia człowieka, jak i środowiska.

Konieczny wywóz ziemi

Na pierwszym miejscu są stare stacje benzynowe oraz magazyny paliw. W dalszej kolejności są to miejsca przemysłowe, a także zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów przewożących olej i ropę. Jest to sytuacja, która zobowiązuje firmę zajmującą się utylizacją zanieczyszczonej ziemi do usunięcia tego niebezpiecznego odpadu. Wymaga ona również właściwego zagospodarowania go, czyli tak zwanej remediacji w procesie odzysku. Wywóz ziemi bądź gruzu jest w tym momencie niezbędny.

Czym jest remediacja?

Remediacja ziemi zanieczyszczonej poza miejscem jej wydobycia określa się jako ,,ex situ”, natomiast remediacja ,,in-situ” polega na przeprowadzeniu gruntownego oczyszczania terenu w miejscu występowania danego zanieczyszczenia. Nie trzeba przy tym wywozić niebezpiecznego odpadu poza teren akcji. Bardzo ważny jest tutaj czas, który działa na niekorzyść gleb i ziem. Im dłużej pozostawiony będzie niebezpieczna substancja, tym gleba może ulec znacznemu wyjałowieniu. Remediacja przeprowadzana jest w bezpiecznych dla fachowców warunkach. Odpowiednie zabezpieczenia w postaci odzieży ochronnej pozwalają na blokadę niebezpiecznych substancji przed dotarciem do organizmu.

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz