Pozew o rozwód

by redakcja
Pozew o rozwód

Rozwód należy do jednej z najmniej przyjemnych sytuacji, które mogą pojawić się w naszym życiu. Wstępując w związek małżeński nikt z góry nie zakłada, że kiedykolwiek pojawi się konieczność rozwodu, jednak życie pisze nieprzewidywalne scenariusze i zdarza się, że rozwód jest jedyną możliwością na dojście do jakiegokolwiek porozumienia i zrobienie kroku do przodu. Zwiększona w ostatnich latach świadomość społeczeństwa powoduje, że rozwodów jest coraz więcej i chociaż często słyszymy o kolejnych parach, które decydują się na rozwód, raczej mało mówi się o formalnościach związanych z przebiegiem rozprawy rozwodowej. W tym artykule przybliżymy tematykę związaną z pozwem rozwodowym, od którego formalnie rozpoczyna się procedura mająca na celu orzeczenie o ustaniu związku małżeńskiego.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Kiedy przysłowiowa “klamka zapadła” i mamy całkowitą pewność, że chcemy się rozwieść, pierwszym krokiem jest złożenie pozwu rozwodowego, bez którego rozwiązanie małżeństwa nie jest możliwe. Poza samym pozwem istnieje konieczność dołączenia dodatkowych dokumentów takich jak: skrócony odpis aktu małżeństwa a także akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci. Przedłożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku braku któregokolwiek z dokumentu, sąd wzywa do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. Jeżeli któryś z dokumentów nie zostanie dostarczony w terminie 7 dni, sąd może odrzucić pozew, dlatego warto upewnić się czy posiadamy wymagany komplet dokumentów, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Poza dokumentami, które są obligatoryjne, do pozwu można dodać także załączniki, które będą uzasadnieniem konkretnych okoliczności. Mogą to być np. dokumenty potwierdzające zdradę małżonka, jeśli chcemy aby rozwód był z orzeczeniem o winie. Jeśli ubiegamy się o alimenty, załącznikiem mogą być np. paragony i faktury potwierdzające ponoszone koszta.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód powinien być złożony we właściwym Sądzie Okręgowym. Dokumenty można przekazać do sądu pocztą, lub pozostawić je osobiście w biurze podawczym. Mimo, iż w ostatnich latach wiele spraw urzędowych można załatwić przez internet, niestety w przypadku złożenia pozwu nie ma takiej możliwości, dlatego do dyspozycji mamy tylko 2 powyżej wskazane metody. Składając pozew osobiście w biurze podawczym sądu jak i w przypadku przekazania dokumentacji pocztą, warto zaopatrzyć się w 3 egzemplarze. Jeden z egzemplarzy pozwu rozwodowego wraz z załącznikami przeznaczony jest dla sędziego, który będzie orzekał w sprawie rozwodowej. Drugi egzemplarz również z kompletem załączników jest przekazywany przez sąd stronie pozwanej, do zapoznania się jeszcze przed pierwszym terminem rozprawy. Trzeci egzemplarz warto zachować dla siebie, nie tylko jako potwierdzenie złożenia pozwu, ale na wypadek konieczności wyjaśnienia jakiejś kwestii podczas samej rozprawy. Pozew wraz z załącznikami, możemy mieć ze sobą na sali sądowej, więc w razie pytań sędziego, będzie możliwość odniesienia się do konkretnych dokumentów, załączonych wraz z pozwem. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, 3 egzemplarz pozwu warto zachować wraz ostemplowanym przez Pocztę Polską potwierdzeniem nadania przesyłki.

Czy można samemu napisać pozew o rozwód?

Z prawnego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań do tego, aby pozew o rozwód sporządzić samodzielnie, nie istnieje tego konieczność aby nasza osoba była reprezentowana w sądzie przez adwokata. Jeżeli czujemy się na siłach, możemy samodzielnie podjąć się napisania pozwu o rozwód. Aby pozew był odpowiednio skonstruowany, musimy pamiętać, że składa się on z kilku elementów, które są obligatoryjne. Podobnie jak w przypadku każdego innego pozwu, na dokumencie musi znaleźć się oznaczenie właściwego sądu do którego kierujemy sprawę. Dokument  musi także zawierać dane każdej ze stron, odpowiednie oznaczenie, że jest to pozew rozwodowy, a także dokładne określenie żądań. Jeśli jednak zależy nam na tym aby rozprawa rozwodowa przebiegła szybko, a co najważniejsze bez komplikacji, warto nawiązać współpracę z prawnikiem, który będzie nas reprezentował. Odpowiednio doświadczony prawnik, będzie w stanie podpowiedzieć Nam sporo rzeczy i wprowadzić strategię, która w konsekwencji doprowadzi do szybszego orzeczenia o ustaniu małżeństwa.

Partnerem artykuły jest Kancelaria Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska.

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz