Jakie kary za jazdę po spożyciu alkoholu 2022?

by redakcja
Kary za jazdę po lakoholu

Nie da się ukryć, że w naszym kraju w pewnym momencie mieliśmy do czynienia z prawdziwą plagą nietrzeźwych kierowców. Zmotoryzowani nie przejmowali się rosnącymi krami za takie przestępstwo lub wykroczenie. Warto wspomnieć, że jazda po alkoholu lub pod wpływem substancji odurzającej jest nie tylko niezgodna z prawem, ale przede wszystkim stanowi ona zagrożenie dla samego kierowcy, a także innych uczestników ruchu drogowego. W szczególności alkohol upośledza nie tylko zdolność percepcji, ale także i zdolności motoryczne, o czym z pewnością warto pamiętać.

Co grozi za jazdę po alkoholu od 0,2 do 0,5 promila?

Warto na samym wstępie zaznaczyć, że jazda pod wpływem alkoholu może być traktowana zarówno jako:

  • przestępstwo
  • wykroczenie

To właśnie od klasyfikacji danego czynu zabronionego zależy wymiar finalnej kary. Oczywistym jest fakt, że w 2022 roku kary za jazdę pod wpływem alkoholu znacznie wzrosły, bez względu na to, jak zostanie ona sklasyfikowana. Wynika to z tego, że rozpoczęto prawdziwą walkę z tym, co niestety miało dość często miejsce na polskich drogach. Warto jednak zacząć od wykroczenia, gdyż jak łatwo można się domyślić, wymiar kary w tym wypadku będzie nieco łagodniejszy. Jednak kiedy mamy do czynienia z wykroczeniem? Otóż jest to sytuacja, w której kierowca w wydychanym powietrzu ma od 0,2 do 0,5 alkoholu. Wówczas kara jest określana zgodnie z artykułem 178 Kodeksu Karnego. Jazda z taką ilością alkoholu w wydychanym powietrzu nazywa się jazdą po spożyciu substancji odurzającej. Jakiej kary może się więc za to wykroczenie spodziewać kierowca? Otóż zgodnie z wspomnianym już artykułem Kodeksu Karnego, kierowca może oczekiwać:

  • kary grzywny
  • kary ograniczenia wolności

Oczywiście obligatoryjnym jest również fakt, że zostaje zatrzymane prawo jazdy na okres co najmniej 3 miesięcy do maksymalnie 5 lat. Jak więc widać, nawet w przypadku popełnienia wykroczenia jakim jest jazda po alkoholu może być niezwykle bolesna i dotkliwa dla kierowców.

Co grozi za jazdę po alkoholu od 1 do 1,5 oraz więcej promili?

W momencie kiedy podczas badania alkomatem, we krwi kierowcy zostanie przekroczona magiczna granica 0,5 promila, wówczas nie traktuje się już tego jako wykroczenie. Popełnione zostało bowiem przestępstwo, jakim jest jazda pod wpływem alkoholu. Takie przestępstwo spotyka się oczywiście z solidnym wymiarem kary. W momencie kiedy kierowca w wydychanym powietrzu ma 1 promil lub co gorsza nawet 1,5 promila, wówczas wymiar kary jaka będzie zastosowana określa paragraf 1 artykułu 178 Kodeksu Karnego. Wówczas kierowca może spodziewać się:

  • kary pozbawienia wolności do 2 lat

Oczywiście podobnie jak w poprzednim wypadku sąd decyduje o konieczności zatrzymania uprawnień do prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres nie krótszy niż 3 lata. Warto wspomnieć, że w tym momencie długość zatrzymania uprawnień do prowadzenia pojazdów jest zależna od ilości alkoholu jaka została wykryta w wydychanym powietrzu lub podczas badań krwi. Kierowca, który pochwali się wynikiem 1 promila, może spodziewać się zakazu nawet do lat 5, zaś w przypadku wykrycia 1,5 promila, sąd ma pełne podstawy do tego, by orzec nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W tym wypadku kierowca może ubiegać się o tak zwane warunkowe umorzenie kary lub skrócenie okresu jej trwania. Wówczas konieczne będzie prowadzenie pojazdu z tak zwaną blokadą alkoholową. W przypadku recydywy, czyli kierowcy ponownie skazanego za to samo przestępstwo obowiązuje zasada zaostrzonej odpowiedzialności i jeszcze wyższy wymiar kary.

Pamiętajmy prowadzenie w stanie nietrzeźwości to nie tylko zakaz prowadzenia pojazdów czyli odebranie prawa jazdy. W celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące cię pytania warto skorzystać z pomocy profesjonalistów z Lextraffic.pl

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz