E-recepta online – podstawowe informacje

by redakcja serwisu
papierowa recepta

Recepta w formie elektronicznej jest nowoczesnym narzędziem ułatwiającym pacjentom wykup niezbędnych i zleconych przez specjalistę leków. W tym przypadku e-recepta może być wystawiona nie tylko podczas tradycyjnej wizyty stacjonarnej, ale również jako e-recepta online podczas e-wizyty prowadzonej na odległość.

E-recepta online

Jak wspomniano powyżej osoba uprawiona może uzyskać dokument medyczny w formie e-recepty w dwojaki sposób. W pierwszym z nich odbywa się to w sposób bardzo tradycyjny poprzez osobistą wizytę pacjenta w przychodni. W drugim przypadku pacjent kontaktuje się z pracownikami przychodni zdalnie. Udziela odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu medycznym lub odbywa konsultację z lekarzem za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Podczas niej przeprowadzany jest wywiad medyczny oraz dochodzi do oceny stanu zdrowia pacjenta. W wyjątkowych okolicznościach konieczne jest dostarczenie przez pacjenta aktualnych wyników zleconych wcześniej badań. W przypadku braku przeciwwskazań lekarz jest zobowiązany do wystawienia e-recepty.

Kto może wystawić e-receptę online?

E-recepta online może być ona wystawiona miedzy innymi przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki oraz położne.

Gdzie można zrealizować e-receptę?

E-receptę online można zrealizować w dowolnej aptece znajdującej się na terenie kraju. W przypadku kilku opakowań znajdujących się na jednym dokumencie, muszą być one zrealizowane w jednym miejscu.

Kto może zrealizować e-receptę?

E-recepta online – https://e-recepta.net/ może być zrealizowana osobiście przez osobę uprawnioną lub też inną, na przykład bliską. Aby otrzymać leki należy przedstawić farmaceucie numer PESEL pacjenta oraz 4-cyfrowy kod dostępu, plik w formacie PDF lub wydruk e-recepty.

Jakie informacje zawiera e-recepta?

E-recepta stanowi elektroniczny odpowiedniki papierowej recepty. E-recepta online jest wynikiem zdalnych konsultacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Niezależnie od tego, czy jest to e-recepta czy e-recepta online, zawiera ona informacje dotyczące danych: pacjenta, osoby wystawiającej receptę, podmiotu, w którym ją wystawiono, przepisanego leku oraz daty wystawienia i ważności dokumentu.

Proces wystawienia e-recepty?

Wystawienie e-recepty lub e-recepty online jest dość prosty i obejmuje stacjonarną lub zdalną konsultację medyczną oraz otrzymanie wiadomości SMS z kodem dostępu, wiadomości e-mail z dokumentem w formacie PDF lub wydruku informacyjnego. Niezależnie od powyższej formy e-receptę lub e-receptę online można zrealizować w dowolnej aptece. Należy jednak pamiętać o tym, że aby było możliwe korzystanie z wiadomości tekstowych lub poczty elektronicznej konieczne jest założenie osobistego Internetowego Konta Pacjenta.

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz