Odwiedź kamieniołom blachówka – eksploatowane złoże kamienia

by redakcja

Kamieniołom Blachówka, zlokalizowany na Górnym Śląsku, to miejsce o wyjątkowym znaczeniu historycznym i przyrodniczym. Portal Bytom24.pl informuje, że to miejsce stanowi cenne stanowisko dokumentacyjne, świadczące o długiej historii górnictwa w regionie. Kamieniołom, który przez ponad sto lat był miejscem eksploatacji rud żelaza i dolomitów, dziś przyciąga uwagę zarówno naukowców, jak i miłośników przyrody.

Historia i znaczenie geologiczne kamieniołomu Blachówka

Kamieniołom Blachówka zajmuje obszar około 6 hektarów i oferuje unikalną możliwość obserwacji kilkudziesięciometrowego profilu środkowotriasowych skał osadowych. Te skały, powstałe w środowisku morskim około 250-205 milionów lat temu, obejmują m.in. dolomity kruszconośne, diploporowe oraz margliste. W południowej części kamieniołomu znajdują się dolomity bogate w minerały takie jak kalcyt, cynk i galena, co czyni je wyjątkowo wartościowymi zarówno z punktu widzenia geologicznego, jak i mineralogicznego.

 Bogactwo skamieniałości

Jednym z najciekawszych aspektów kamieniołomu Blachówka są licznie występujące skamieniałości fauny triasowej. W skałach kamieniołomu odnaleźć można skamieniałe szczątki ślimaków, małży, ramienionogów, pierścienic oraz liliowców. Szczególnie interesujące są dolomity diploporowe, które ukazują osady płytkiego morza szelfowego i zawierają skamieniałości glonów Diplopora annulatissima oraz innych form życia z tamtego okresu.

Znaczenie dla ochrony przyrody

Portal Bytom24.pl podkreśla, że kamieniołom Blachówka ma ogromne znaczenie naukowe, dydaktyczne, historyczne i krajobrazowe. Ochrona tego miejsca jest kluczowa dla zachowania jego wartości edukacyjnych i przyrodniczych. Kamieniołom jest także siedliskiem wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt, takich jak narecznica samcza, orlica, dziewięćsił bezłodygowy, chaber drakiewnik oraz dziurawiec. Na terenie kamieniołomu znajdują się sprzyjające warunki do rozwoju gatunków cieniolubnych, takich jak brzoza brodawkowata, wierzba iwa i derenie świdwy.

Nietoperze w kamieniołomie Blachówka

Kamieniołom Blachówka jest także schronieniem dla nietoperzy, które gnieżdżą się w wylotach sztolni. Znaleziono tu aż 8 gatunków tych ssaków, w tym nocka dużego, nocka Natterera, nocka rudawego, nocka Brandta, nocka wąsatka, mroczka późnego, gacka brunatnego i gacka szarego. Niekontrolowana penetracja podziemi stanowi poważne zagrożenie dla tych chronionych zwierząt, a zasypywanie wlotów sztolni jest szczególnie niebezpieczne dla zimujących nietoperzy. Konieczne są działania mające na celu ochronę tych fascynujących stworzeń.

Rezerwat Segiet

W pobliżu kamieniołomu Blachówka znajduje się rezerwat Segiet, utworzony w 1953 roku w celu zachowania fragmentu naturalnego lasu bukowego dawnego Lasu Segieckiego. Rezerwat ten charakteryzuje się występowaniem triasowych wapieni muszlowych oraz dolomitów marglistych i kruszconośnych. Flora rezerwatu obejmuje 15 gatunków drzew, 9 gatunków krzewów oraz 103 gatunki roślin zielnych. Dominujący jest tu buk, ale można spotkać również jawora, świerka, sosnę i brzozę.

Kamieniołom Blachówka na liście UNESCO

Kamieniołom Blachówka, razem z rezerwatem Segiet, stanowi atrakcję turystyczną przyciągającą zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów z różnych zakątków świata. Znajdujący się na liście UNESCO obiekt przyciąga zwiedzających pragnących poznać historię i unikatowe miejsca regionu. Ze względu na zagrożenia związane z osuwaniem się skał, teren kamieniołomu jest zamknięty dla turystów, ale pobliskie ścieżki dydaktyczne, takie jak „Las Segiecki”, pozwalają podziwiać krajobraz i unikalną przyrodę tego miejsca.

Ochrona i przyszłość kamieniołomu Blachówka

Kamieniołom Blachówka i rezerwat Segiet to unikalne miejsca, które wymagają szczególnej troski i ochrony. Portal Bytom24.pl apeluje o szacunek dla tych miejsc, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się ich pięknem i bogactwem przyrodniczym. Ochrona tych terenów jest kluczowa dla zachowania ich wartości naukowych, edukacyjnych i turystycznych, co pozwoli na dalsze odkrywanie i docenianie ich niezwykłych walorów.

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz