Jak działa i jakie zastosowanie ma przepływomierz elektromagnetyczny?

by redakcja serwisu
przeplywomierz elektromagnetyczny

Przepływomierz elektromagnetyczny to rodzaj przepływomierza, który mierzy natężenie przepływu płynów przewodzących w rurze z wykorzystaniem zasad elektromagnetyzmu. Jak działa to urządzenie? Jakie są jego typowe zastosowania?

Przepływomierz elektromagnetyczny – jak działa?

Działanie przepływomierzy elektromagnetycznych wykorzystuje prawo Faradaya. Kiedy płyn przewodzący przepływa przez pole magnetyczne prostopadłe do kierunku jego ruchu, w płynie generowane jest napięcie, które jest wprost proporcjonalne do prędkości przepływu.

Urządzenie to składa się z rurki przepływowej wykonanej z materiału niemagnetycznego (zwykle ze stali nierdzewnej) i dwóch elektrod zamontowanych diametralnie naprzeciw siebie na wewnętrznej ściance rurki. Pole magnetyczne jest generowane przez cewkę lub magnesy trwałe otaczające rurkę przepływową.

Gdy płyn przewodzący przepływa przez rurkę przepływową, oddziałuje z polem magnetycznym, generując sygnał napięciowy proporcjonalny do prędkości przepływu. Elektrody wychwytują ten sygnał napięciowy, który jest następnie wzmacniany i przetwarzany przez elektronikę miernika. Natężenie przepływu oblicza się na podstawie amplitudy sygnału napięciowego oraz charakterystyki cieczy i rury przepływowej.

Dzięki temu przepływomierz elektromagnetyczny – https://www.enko-pomiar.pl/enmag-ex-wykonanie-iskrobezpieczne,13,111,0 zapewnia ciągły sygnał wyjściowy proporcjonalny do natężenia przepływu, który może zostać wyświetlony na lokalnym wskaźniku, przesłany do systemu sterowania lub zarejestrowany do dalszej analizy.

Zastosowania przepływomierzy elektromagnetycznych

Najczęściej przepływomierz elektromagnetyczny stosowany jest w poniższych zastosowaniach:

  • Gospodarka wodno-ściekowa – monitorowanie natężenia przepływu w miejskich wodociągach, oczyszczalniach ścieków i procesach uzdatniania wody przemysłowej, wykrywanie wycieków, kontrola dystrybucji wody i optymalizacja procesów uzdatniania.
  • Przemysł chemiczny i petrochemiczny – pomiar natężenia przepływu żrących cieczy, kwasów, zasad i rozpuszczalników w chemicznych procesach produkcyjnych.
  • Branża spożywcza – monitorowanie natężenia przepływu cieczy takich jak mleko, piwo, soki owocowe i syropy w produkcji żywności i napojów. Zapewnienie przestrzegania standardów higieny i jakości w zakładach przetwórstwa spożywczego.
  • Górnictwo – monitorowanie natężenia przepływu szlamu w kopalniach, zakładach przetwórstwa i systemach zarządzania odpadami.
  • Przemysł celulozowo-papierniczy – pomiar natężenia przepływu masy celulozowej, papieru i chemikaliów w procesach produkcji papieru.

Podsumowując, przepływomierze elektromagnetyczne to wszechstronne i niezawodne przyrządy stosowane do pomiaru przepływu płynów przewodzących w wielu gałęziach przemysłu. Ich wysoka dokładność, trwałość i przydatność w wymagających środowiskach sprawiają, że są one częstym wyborem!

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz